Šifranti in povezave

V programski opremi so pred napolnjeni šifranti:

  • prazniki, 
  • osnovni tipi ur,
  • države,
  • pošte,
  • ipd.

Z ustreznim oblikovanjem šifrantov, kot so urniki, turnusi, potrebe po deloviščih ali skupinah in drugih, programska oprema omogoča številne kontrole ustreznosti plana in avtomatsko generiranje plana.

Programska oprema omogoča:

  • možnost povezave s kadrovskim informacijskim sistemom;
  • izvoz podatkov v obračun plač.