Evidenca storitev

LRM omogoča planiranje in evidentiranje del po objektih in storitvah za stranko: 

  • možnost vnosa šifranta objektov in storitev; 
  • Izbira objektov in storitev na planu; 
  • Izpis storitev za stranko (izpis opravljenih ur po objektih in storitvah). 

Evidenca je lahko priloga računu, ki se izstavi stranki za opravljene storitve ali zgolj interna informacija za vodstvo podjetja.