LRM

LRM - Larksoft Resources Management je spletna programska oprema v oblaku za upravljanje urnikov, razporeda dela, spremljanje realizacije delovnega časa zaposlenih in planiranje drugih kapacitet oziroma virov.

LRM je še posebej uporabna v podjetjih, ki poslujejo na več lokacijah in v več izmenah z različnimi urniki, kot so na primer storitvena podjetja s področja čiščenja, vzdrževanja, varovanja, cataringa, zdravstva in turizma… Vodje pridobijo popoln pregled in kontrolo nad celotnim delovnim procesom, od dolgoročnega planiranja kapacitet, do dnevnega spreminjanja plana. V plan se vnesejo potrebe po kapacitetah, realizacija pa zajema dejanske ure zaposlenih za izbrano obdobje in enoto. Evidentirana realizacija se lahko spremlja na grafikonih, izpiše v analizah ali se po predhodni povezavi prepiše direktno v sistem za obračun plač.

Programsko opremo lahko uporabljajo tudi podjetja, ki potrebujejo zgolj uporabniško prijazno registracijo delovnega časa z uporabnimi kadrovskimi informacijami.