LRM Specifikacija

Prihaja
   Standard Professional  Advanced
 Planiranje delovnega časa  

 Planiranje delovnega časa po delavcu ali lokaciji
 Izposoja delavcev med vodji
 Pooblaščanje začasnih vodij
 Nastavljivi različni urniki za delavce  
 Večnivojsko planiranje in zaklepanje plana
 Vgrajene kontrole in opozorila
 Avtomatsko generiranje dodatkov k plači
 Avtomatsko beleženje viškov in mankov ur
 Registracija delovnega časa  

 Registracija delovnega časa - spletna aplikacija
 Registracija delovnega časa - mobilna aplikacija
 Registracija delovnega časa - registrator (ni v ceni)
 Spremljanje prisotnosti in odsotnosti
 Spremljanje izhodov in odmorov
 Vpogled zaposlenih do evidence svojih ur in planiranih dopustov
 Analize in poročila      
 Izpisi plana po delavcih ali lokacijah
 Izpisi realizacije dela po delavcih ali lokacijah
 Izpis odreditve nadurnega dela
 Izpis storitev za stranke
 Izpis opravljenega dela za študente in druge zunanje sodelavce
 Druge dinamične analize
 Grafični prikazi prisotnosti in odsotnosti
 Povezave      
 Sinhronizacija šifranta delavcev s programi kadrovske evidence
 Izvoz podatkov v program izračuna plač
 Pred napolnjeni šifranti (prazniki, osnovni tipi ur ipd.)
 Elektronska sporočila vodenjem in zaposlenim
 Druge funkcionalnosti      
 Dinamična nadzorna plošča
 Pregled nad planirano in trenutno prisotnostjo delavcev
 Planiranje in evidenca delovnega časa po deloviščih in storitvah  
 Nastavljivi različni urniki za delovišča  
 Avtomatsko generiranje plana iz urnikov delovišč  
 Avtomatsko generiranje plana iz potreb delovišč  
 Kadrovska evidenca    
 Tehnični podatki      
 Uporaba na mobilnih napravah
 Neomejeno število lokacij
 Neomejeno število registratorjev delovnega časa
 Neomejeno število računalnikov ali mobilnih naprav
 Redno osveževanje programa z novostmi
 Varno strežniško okolje
 Redno varnostno kopiranje podatkov
 Tehnična pomoč preko elektronske pošte ali telefona