Planiranje

Uporabniku prijazen grafični vmesnik omogoča enostaven in sistematičen vnos plana kapacitet.

 • Enostaven, sistematičen vnos plana za celotno koledarsko leto, mesec, teden, vikend ali posamezen dan;
 • Planiranje zaposlenih se lahko izvaja po enotah, po zaposlenem ali avtomatsko iz delovišča;
 • Možnost prehajanja zaposlenih med enotami, ti so razporejeni na eno matično delovno mesto, delajo pa za več različnih enot ali stroškovnih mest;
 • Možnost različnih delovnih tedenskih koledarjev na katere je vezano planiranje;
 • Možnost koledarja za zaposlenega:
  uporablja se šifrant koledarjev za delavce, ki ga uporabniki vzdržujejo sami,
  mesečni fond ur se določi glede na koledar delavca in praznike,
  delo v tednu, dopusti, sobote, prazniki se planira izključno v okviru koledarja za delavca,
  za zaposlenega se v delovnem tednu lahko planira različno število ur na dan;
 • Omogočeno je več nivojsko planiranje in zaklepanje plana (vodja enote vidi svoje zaposlene, njemu nadrejeni vodja pa vse svoje zaposlene in zaposlene podrejenih…);
 • Vgrajene kontrole in opozorila (npr. št. Ur dela/dan, delo na praznik ipd.) glede na zakonodajo in interne predpise.

 

LRM planiranje - hitri vnos