Registrator delovnega časa

LRM omogoča evidentiranje dejanskega delovnega časa. Možno je evidentiranje preko spletne aplikacije, pametnega telefona ali registratorja, ki ga montiramo ob vhodu.

  • Z registracijo prihodov in odhodov zaposlenega se beleži prisotnost zaposlenega na delovnem mestu;
  • Spremljanje izhodov in odmorov (malica, službena pot,…);
  • Nastavitev dovoljenih ur prihodov in odhodov;
  • Spremljanje dejanskega delovnega časa je mogoče v koledarju ali v časovnici. Prav tako je mogoče tudi dodajanje, urejanje in brisanje dela;
  • Beleženje odsotnosti. Pri evidentiranju delovnega časa so pomembne tudi odsotnosti (dopust, bolniške odsotnosti);
  • Analitični podatki, poročila, pregled nad registriranim delom, odsotnostjo in odmiki od planiranih del;
  • Možnost vpogleda zaposlenih do evidence svojih ur in planiranih dopustov.